Informació Municipal / Agència de desenvolupament local

L’Agència de Desenvolupament Local (ADL) de l'Ajuntament d'Atzeneta oferix un servei públic i gratuït adreçat als nous emprenedors, al sector empresarial, als desocupats i a la població en general amb la finalitat de dinamitzar i potenciar el desenvolupament econòmic i social d'Atzeneta. D'una manera més detallada els objectius de l'ADL són:

• Actualització, anàlisi i explotació d'informació local.
• Suport a l'emprenedor i dinamització de projectes empresarials.
• Promoció, foment de noves iniciatives i assessorament tècnic al sector comercial local.
• Promoció de l'ocupació i la formació: informació, orientació i acompanyament als desocupats en el procés de recerca d’un lloc de treball.

La persona de contacte és: Lydia Ferri Nàcher. e-mail: adalbaida_adl@gva.es

Programa Beques de pràctiques de formació "la Dipu Et Beca".

Bases per a la concessió.
Model Instància


Servei de Foment de l’Ocupació i Borsa de Treball
Empreses
Demandants d’Ocupació
Emprenedors

Enllaços relacionats

www.servef.com
www.sve.es
www.inem.es
www.sistemanacionalempleo.es
Servei de Foment de l’Ocupació i Borsa de Treball

En el Servei de Foment de l’Ocupació trobaràs informació i assessorament personalitzat dirigit tant a persones desocupades que busquen treball com a les empreses que demanden treballadors:

• Informació d’ofertes de treball privades i ocupació pública.
• Informació de l’oferta formativa ocupacional i contínua.
• Borsa de treball, gestió d’ofertes de treball en el sector privat.
• Orientació individual i personalitzada per a la recerca de feina.
• Assessorament tècnic per a l’elaboració del currículum vitae i carta de presentació.
• Preparació de l’entrevista de treball.
• Gestió de Polítiques Actives d’Ocupació en col•laboració amb el SERVEF, com ara:

    - Obres i Serveis d’Interés General i Social (EMCORP-PAMER-EZOINT)
    - Salari Jove
    - Foment del Desenvolupament Local
    - Programes de Formació

Empreses

Des de l’Agència de Desenvolupament Local s’oferix a les empreses el servei de recerca de treballadors de la borsa de treball del departament per a cobrir un o diversos llocs de treball.

A continuació el podeu remetre per correu (adalbaida_adl@gva.es) o per fax (96.235.65.59) i la persona responsable es posarà en contacte amb l’empresa per a concretar la remissió dels candidats que reunisquen el perfil sol•licitat.

També podeu telefonar a l’ajuntament (96.235.91.61) o visitar-nos al C/ Verge dels Desemparats, 38 i parlar amb Lydia Ferri Nàcher.


Demandants d’ocupació

Des de l’Agència de Desenvolupament Local oferim als usuaris Servei de Borsa de Treball d'empreses privades així com Servei d'Orientació Laboral.

Podeu enviar-ho per correu (adalbaida_adl@gva.es) o presentar-se en el departament, C/ Verge dels Desemparats, 38 i parlar amb Lydia Ferri Nàcher.


Emprenedors

Si vols muntar la teua pròpia empresa, consulta els següents enllaços, et seran de gran ajuda per trobar tota la informació que necessites (ajudes, fons de finançament, documentació, formació....)

ENPRENJOVE
http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/empleo/empresas.html

EMPRENEMJUNTS
http://www.emprenemjunts.es/

ENLLAÇOS EMPRENEDORS
http://www.enlacesemprendedores.es/

TEST EMPRENEDOR
http://www.testemprendedor.com/

PLA D’EMPRESA ON-LINE
http://planempresa.redceei.com/

MEMOFITXES
http://www.fichasceei.com/

PROP
http://www.propemprendedores.com/inicio-h-1-50/

GENERALITAT VALENCIANA
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/empresas/emp_quiero_crear_una_empresa/emp_qce_empre

CÀMARA DE COMERÇ
http://www.camaravalencia.com/servicios/vue/default.asp

Ajuntament d’Atzeneta     C/ Verge dels Desemparats, 38    46.869 Atzeneta (València)    Tlf: 96.235.91.61    Fax: 96.235.65.59