Informació Municipal / Urbanisme
Informació pública de la modificació puntual número 10 de les NNSS Atzeneta d'Albaida
Informació pública de la modificació puntual número 10 de les NNSS Atzeneta d'Albaida Vore mes...

Exposició pública. Licència ambiental.
Llicència ambiental, d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Calitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana Vore mes...

Exposició pública
Licencia ambiental, de acuerdo con la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana Vore mes...

Exposició Pública
Llicència ambiental, d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Calitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana Vore mes...

Modificació Puntual núm.10
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ATZENETA D’ALBAIDA. Vore mes...

Exposició pública
Informació pública de la modificació puntual número 10 de les NNSS d'Atzeneta d'Albaida Vore mes...

Ajuntament d’Atzeneta     C/ Verge dels Desemparats, 38    46.869 Atzeneta (València)    Tlf: 96.235.91.61    Fax: 96.235.65.59