El Municipi / Rutes turístiques / Artesania de l’Espart
Són dos empreses artesanals de caràcter familiar, les que actualment es dediquen encara a este ofici. Estes famílies treballen per encàrrec i venen també a particulars, en les mateixes cases on treballen, a les portes de les quals els “garbes d'espart” o manolls, apilats junt a la paret, anuncien l'activitat. Esta activitat econòmica, actualment molt marginal, va tindre en temps passats gran protagonisme a Atzeneta i altres municipis de la Vall d'Albaida, sent una important font d'ingressos. L'ofici artesà de “esparter, espardenyer, albarder” té una tradició antiga que es remunta a l'època medieval. El treball de l'espart el realitzava gran part de la població, perquè era una matèria primera amb aplicacions molt diverses, des d'objectes domèstics i calçat, fins a apers agrícoles o altres útils d'indústries tradicionals, com els esportins de les "almaceras" (recipients d'espart de forma redona i plana sobre els quals es posa la pasta de les olives per a premsar-les). Aquest treball era, quasi exclusivament, femení, ja que els hòmens el realitzaven en el temps lliure que deixaven les tasques agrícoles i en general, en èpoques de mal temps.

Molts d'estos productes estan en desús a causa de la mecanització de les tasques agrícoles, així com a la substitució dels recipients per altres de plàstic. Però els actuals artesans han sobreviscut en part gràcies al seu enginy a emmotlar alguns dels productes tradicionals a les necessitats actuals: llenyaters, cabassos, dianes, cortines, botellers, estores, sitiets,....; també recorren moltes de les fires inspirades en l'edat mitjana per donar a conéixer tots aquests productes artesanals.


Tornar
Ajuntament d’Atzeneta     C/ Verge dels Desemparats, 38    46.869 Atzeneta (València)    Tlf: 96.235.91.61    Fax: 96.235.65.59