Informació Municipal / Adreces de correu

Alcaldia - adalbaida_alc@gva.es

Secretaria - adalbaida_sec@gva.es

Policia Local -

Serveis Socials - adalbaida_ssocials@gva.es

Intervenció - adalbaida_int@gva.es

Urbanisme - adalbaida_urb@gva.es

Jutjat de Pau -

Padró municipal d’habitants - adalbaida_pmh@gva.es

Agència de Desenvolupament Local - adalbaida_adl@gva.es

Biblioteca Pública Municipal -

Escola Permanent d'Adults -

Escola Infantil - adalbaida_eisolana@gva.es

Ajuntament d’Atzeneta     C/ Verge dels Desemparats, 38    46.869 Atzeneta (València)    Tlf: 96.235.91.61    Fax: 96.235.65.59